Neutralizantes.

Reactivo

Fórmula

Aplicación

Hidróxido de calcio (sólido)

      Ca(OH)2

Neutralización de ácidos

Precipitación de fluoruros

Hidróxidos sódico (disolución al 30%)

      NaOH

Neutralización de ácidos

Absorción de gases ácidos, cloro, dióxido de azufre

Destrucción de compuestos organofosforados, fosgeno, agua oxigenada

Carbonato sódico (sólido)

      Na2CO3

Neutralización de ácidos

Amoniaco (disolución al 5-10%)

      NH4OH

Destrucción de sulfato de metilo, formol.

Tiosulfato sódico (disolución al 25%)

      Na2S2O3

Destrucción de bromo, cloro, dióxido de cloro.

Bisulfito sódico (disolución al 40%)

      NaHSO3

Destrucción de aldehídos irritantes, acroleína, formol, acetaldehído, peróxidos orgánicos.

Hipoclorito sódico (lejía) (disolución al 6-12%)

      NaClO

Destrucción de cianuros, nitrilos, mercaptanos, sulfuros orgánicos, hidracina.

Cloruro de calcio (disolución al 10%)

      CaCl2

Precipitación de fluoruros